• ระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการ
    อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
    (Smart Sign On)

    Thailand Wi-Fi By MDES

    login register
    forgetOrChangePassword
Call center
02-106-5133
Call center
02-106-5133
Call center
02-106-5133
Call center
02-106-5133

howToUse

back
Call center
02-106-5133

troubleshoot

troubleshootTab1
troubleshootTab2
ปัญหาในการกรอกบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
ปัญหาในการกรอก E-mail ไม่ถูกต้อง
ปัญหาในการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
back
Call center
02-106-5133

aboutProject

เกี่ยวกับโครงการ

info-detail

ย้อนกลับ
Call center
02-106-5133

termConditionTopic1

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ดังนี้

Call center
02-106-5133