• ระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการ
  อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  (Smart Sign On)

  Thailand Wi-Fi By MDES

  login register
  forgetOrChangePassword
Call center
02-106-5133
Call center
02-106-5133
Call center
02-106-5133
Call center
02-106-5133

howToUse

  • step 1
  • howToUse-1
  • step 2
  • step 3
  • step 4
  • step 5
back
Call center
02-106-5133

troubleshoot

troubleshootTab1
troubleshootTab2
ปัญหาในการกรอกบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
ปัญหาในการกรอก E-mail ไม่ถูกต้อง
ปัญหาในการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
back
Call center
02-106-5133

พื้นที่ให้บริการ

Call center
02-106-5133

aboutProject

เกี่ยวกับโครงการ

info-detail

ย้อนกลับ
Call center
02-106-5133

termConditionTopic1

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ดังนี้

Call center
02-106-5133